Aktywne pozyskiwanie klientów
e-commerce-402822_1280

W niektórych branżach szczególnie ważne jest aktywne pozyskiwanie klientów w mniej standardowy sposób. Bardzo często firmy dochodzą do wniosku, że inwestowanie środków w zakup drogich baz danych, które następnie będą wykorzystywane do przeprowadzania kampanii telemarketingowych czy wysyłania spersonalizowanych mailingów, przynosi prawie zerowe efekty. Istotne stają się zatem sposoby, które pozwolą na bezpośrednie docieranie do potencjalnych klientów.

W kontaktach biznesowych ale także w bezpośrednim docieraniu do klientów sprawdza się networking biznesowy. Bardzo często wykorzystuje się go w czasie szkoleń i konferencji, organizowanych z myślą o pracownikach wybranego sektora gospodarki. W czasie nieformalnych rozmów można szybciej dotrzeć do ważnych osób, które podejmują decyzje zakupowe lub też są odpowiedzialne za rekomendowanie wybranych rozwiązań informatycznych czy telekomunikacyjnych.

Networking biznesowy coraz częściej jest wpisywany do agendy konferencji jako integralna część takiego spotkania. Ważne staje się bezpośrednie dotarcie do klienta, możliwość porozmawiania z nim, wysłuchania jego racji oraz umówienie się na konkretne spotkanie. Z psychologicznego punktu widzenia takie spotkania mają dużo większą wartość niż próba namówienia klienta na zakup przez telefon. W przypadku bezpośredniej rozmowy, z konkretną osobą znaną nam z imienia i nazwiska, bardzo trudno jest odmówić, zwłaszcza, że networking bardzo często kojarzy się z przyjemną wymianą wizytówek i jednoczesną wymianą kilku zdań na niezobowiązujące tematy.

people-1209860_1920

Warto pamiętać, że networking biznesowy przynosi również odpowiedź na pytanie, jak podnieść sprzedaż. Bezpośrednie kontakty w czasie spotkań branżowych mogą się bowiem przekładać na możliwość bezpośredniego i łatwiejszego dotarcia do wielu osób. Ale jednocześnie networking daje dużo korzyści typowo zawodowych, interpersonalnych. Wymiana kilku grzecznościowych zdań może się zakończyć ważną znajomością biznesową, która jest ważna także w wymiarze zawodowym. Sieć trwałych kontaktów biznesowych pozwala nie tylko na wymianę zawodowych doświadczeń, ale niejednokrotnie jest możliwością na zmianę pracy na lepszą lub też na podpisanie ważnych kontraktów.

W przypadku zmiany pracy sieć zawodowych kontaktów jest niezwykle ważna, bowiem zgodnie z popularną teorią jedynie 30% stanowisk jest obsadzanych poprzez ludzi, zatrudnionych na podstawie ogłoszeń o pracę. Resztę osób pozyskuje się w sposób mniej formalny – poprzez rekomendację właśnie. Co ważne także na rynku polskim funkcjonują firmy, które za polecenie pracownika otrzymują gratyfikację finansową. Dla firmy zatrudnianie pracowników z rekomendacji jest także sposobem na zmniejszenie nakładów na pozyskanie nowego pracownika, jego przeszkolenie i zatrudnienie. Rekomendacja jest jednocześnie swoistą gwarancją, że specjalista na danym stanowisku się sprawdzi.

Jak wynika z badań networking biznesowy pozwala na lepsze funkcjonowanie biznesu, jednak należy pamiętać, że skuteczna sieć znajomości biznesowych niekoniecznie musi się przekładać na ich ilość.

Źródło:http://www.bnipolska.pl/networking-w-biznesie-i-sprzedazy/

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx