Od jakich szkoleń warto zacząć edukację z zarządzania projektami?
szkow1

Zarządzanie projektami to proces, którego lider planuje i kontroluje wszystkie elementy, wchodzące w skład projektu, a także (przy pomocy odpowiednich technik i metod) przeprowadza alokację środków (zasobów ludzkich, finansowych etc.) przeznaczonych na projekt. Działania osoby kierującej projektem zmierzają do tego, by spełnić założone wymagania w wyznaczonym czasie i z użyciem określonych środków.

Jak wynika z powyższej definicji, projekt jest metodą na osiągnięcie założonego celu. Oznacza to, że z projektami mamy do czynienia na każdym kroku – zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Umiejętność zarządzania projektami zwiększa nasze szanse na to, by każde przedsięwzięcie, jakiego się podejmujemy, kończyło się sukcesem. Nic dziwnego, że szkolenia z zarządzania projektami są jednymi z najpopularniejszych wśród kursantów i jednymi z najbardziej docenianych na rynku pracy. Od jakich kursów warto rozpocząć edukację z zarządzania projektami?

Osoby, które zamierzają pracować w charakterze lidera projektu (lub już pełnią taką funkcję), powinny swoje pierwsze kroki skierować na kurs „Podstawy Zarządzania Projektami”. Szkolenie to dedykowane jest zarówno osobom posiadającym pewne doświadczenie w pracy projektowej, jak i osobom, które dotychczas nie spotkały się z tym tematem. Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat najpopularniejszych metod zarządzania projektami.

szkointx2

Po odbyciu kursu podstawowego zdobytą wiedzę i umiejętności można poszerzyć, decydując się na udział w szkoleniu „Zaawansowane Zarządzanie Projektami”. Kurs ten przybliża bardziej złożone metody i techniki, niezbędne w pracy projektowej, m.in.: planowanie projektów, metodę earnedvalue (wartości wypracowanej) wykorzystywaną w monitorowaniu projektu czy technikę łańcucha krytycznego w zarządzaniu czasem.

Artykuł powstał przy współpracy z

inprogress logo

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx